New: PILAR di Kampus Biru FMIPA

“Penulis adalah pemimpin. Ia memimpin dengan ide dan pemikiran…”(Tinta Zaitun, 2009) “Menulis adalah suara nurani. ‘Azzam (tekad) yang kuat adalah kekuatan untuk terus mengumandangkannya”(Aeny Zawa, 2009) “Tahukah kau mengapa...